Apie DVC

VšĮ Darnaus vystymosi centras (DVC) – nevyriausybinė pelno nesiekianti aplinkosauginė organizacija, įkurta 2013 m., siekiant skatinti ir motyvuoti visuomenę bei verslo įmones rinktis aplinką tausojančius sprendimus, o taip pat remti valdžios pastangas įgyvendinat darnaus vystymosi principus.

 

DVC dirba viešųjų interesų labui:

 • skatindamas ir padėdamas įmonėms ir organizacijoms pereiti prie aplinką ir jos išteklius tausojančių gamybos procesų, produktų ar paslaugų;
 • didindamas visuomenės aplinkosauginį išprusimą ir skatinandamas orientuotis į tausojančio aplinkos išteklius gyvenimo modelius;
 • teikdamas siūlymus ir rekomendacijas dėl darnaus vystymosi principų diegimo;
 • analizuodamas ir vertindamas visuomenės raidą darnumo aspektu bei teikdamas siūlymus dėl darnumo stiprinimo;
 • analizuodamas aplinkos būklę ir teikdamas pasiūlymus dėl jos gerinimo;
 • teikdamas siūlymus ir įgyvendindamas aplinką saugančias ir tausojančias priemones.

 

Veiklos sritys:

 • darnus vystymasis;
 • aplinkosaugos integravimas į sektorines ūkio politikas;
 • tausojantis išteklių vartojimas;
 • organizacijų socialinė atsakomybė;
 • klimato kaita;
 • ekosistemų paslaugos;
 • biologinė įvairovė;
 • duomenų apie aplinkos būklę valdymas.

 

Atliekame:

 • konsultuojame verslo įmones, organizacijas bei valdžios institucijas;
 • šviečiame visuomenę (renginių, pranešimų, straipsnių, leidinių, socialinių akcijų pagalba);
 • rengiame ir įgyvendiname projektus (įskaitant paraiškų rengimą; projektų administravimą, valdymą ir koordinavimą);
 • aplinkos būklės, poveikio aplinkai ir jai padarytos žalos vertinimą.
 • galimybių studijų, strategijų, programų ir veiklos planų rengimą ir jų vertinimą;
 • teisės aktų ir kitų normatyvinių dokumentų rengimą.