Įmonių konsultavimas

Vandens tiekimo įmonių pasirengimo teikti informaciją apie vandens naudojimą ir nuotekų tvarkymą per AIVIKS vertinimas

Bendras su Lietuvos vandens tiekėjų asociacija 2013 m. antroje pusėje atliktas reprezentatyvus įmonių tyrimas parodė, kad net 88 proc. įmonių nesitiki, kad savarankiškai sugebės pateikti vandens taršos ir vandens tiekimo duomenis per Aplinkos informacijos valdymo integruotą kompiuterinę sistemą (AIVIKS). 77 proc. įmonių mano, kad bent jau pirmaisiais metais būtų reikalinga kvalifikuota išorinių konsultantų pagalba. Tam labiausiai pritaria tiesiogiai duomenų teikime dalyvaujantys asmenys. Net ir tarp AIVIKS mokymuose dalyvavusių įmonių 71 proc. mano, kad tokia pagalba yra būtina.

            Tai rodo, kad dėl pereinamojo laikotarpio keblumų gali nepavykti sklandžiai pereiti nuo atgyvento popierinių ataskaitų teikimo prie šiuolaikinio skaitmeninės informacijos valdymo, kas leistų ženkliai optimizuoti ir supaprastinti informacijos ruošimo ir teikimo procesą bei užtikrinti tęstinumą ir operatyvumą.

           Apklausos suvestinė ir išvados – čia.