parengta nauja PAV programa Akmenės raj.

PRANEŠIMAS

2020-11-26

apie parengtą UAB “Akmenės vėjo energija” vėjo elektrinių parko įrengimo Akmenės r. sav. Naujosios Akmenės kaimiškojoje ir Akmenės seniūnijose poveikio aplinkai vertinimo programą

 

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:
UAB “Akmenės vėjo energija”, Konstitucijos pr. 9-41, LT-09308 Vilnius, tel, +370 210 1297, el. p. velektrine@gmail.com

Planuojamos ūkinės veiklos PAV programos rengėjas:
VšĮ „Darnaus vystymosi centras“, A. Stulginskio g. 5-43, LT-01115 Vilnius, tel. +370 687 97 311, el. p. info@dvcentras.lt

Planuojama ūkinė veikla: 
UAB „Akmenės vėjo energija“ vėjo elektrinių parko įrengimas Akmenės r. sav. Naujosios Akmenės kaimiškojoje ir Akmenės seniūnijose

Planuojamos ūkinės veiklos vieta:
15-oje žemės sklypų Naujosios Akmenės kaimiškosios sen. Kivylių, Pakempinių k. ir Akmenės sen. Mančelių, Lygeikių, Galaičių, Ivanauskų k.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:
Akmenės rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Šiaulių departamentas, Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos Šiaulių skyrius, Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktinoje vietoje:
Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 706 62008, faks. (8) 706 62000, el. p. aaa@aaa.am.lt

Su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa susipažinti galima čia. 1 priedas, 2 priedas dėl duomenų apsaugos neviešinamas, 3 priedas, 4 priedas.

Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas yra pasibaigęs.