parengta PAV ataskaita Alytaus raj.

PRANEŠIMAS

2020-01-21

apie parengtą UAB “Alytaus vėjas” vėjo elektrinių parko įrengimo Alytaus r. sav. Simno seniūnijoje poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:
UAB “Alytaus vėjas”, Svirnupio g. 10, LT-37450 Vilnius, tel, +370 657 88 187, el. p. alytausvejas@gmail.com

Planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos rengėjai:
– VšĮ „Darnaus vystymosi centras“, A. Stulginskio g. 5-43, LT-01115 Vilnius, tel. +370 687 97 311, el. p. info@dvcentras.lt
– UAB „Archstudija“, Konstitucijos pr. 9-41, LT-09308 Vilnius, http://www.archstudija.lt/ tel. +370  5 210 1297, el. p. info@archstudija.lt.

Planuojama ūkinė veikla: 
UAB „Alytaus vėjas“ vėjo elektrinių parko įrengimas Alytaus r. sav. Simno seniūnijoje

Planuojamos ūkinės veiklos vieta:
20-yje žemės sklypų Alytaus r. sav., Simno sen. Navininkų k., Gluosnininkų k., Angininkų k., Buktininkų k., Saulėnų k., Kolonistų k., Komisaruvkos k., Ponkiškių k., Kalesninkų k., Atesninkų II k. ir Verebiejų k.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:
Alytaus raj. savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Alytaus departamentas, Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos Alytaus skyrius, Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. PAV subjektais taip pat buvo kviečiami: Valstybinė saugomų teritorijų inspekcija, Žuvinto biosferos rezervato direkcija, Metelių regioninio parko direkcija.

Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktinoje vietoje:
Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 706 62008, faks. (8) 706 62000, el. p. aaa@aaa.am.lt

Su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita galima susipažinti čia. 1 priedas. 2 priedas dėl duomenų apsaugos įstatymo reikalavimų neviešinamas. 3 priedas. 4 priedas dėl duomenų apsaugos įstatymo reikalavimų neviešinamas. 5 priedas. 6 priedas neviešinamas. 6′ priedas. 7 priedas. 8 priedas. 8′ priedas. 9 priedas. 10 priedas. 11 priedas. 12 priedas. 12′ priedas. 13 priedas. 14 priedas.

Pakartotinis viešinimas:
Pakartotinio visuomenės supažindinimo su vertinimo rezultatais vyko tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu 2021 m. gruodžio 16 d., ketvirtadienį, 17:00. Aptarimo garso įrašas. Protokolas. Gautų pastabų įvertinimo pažyma.

Ankstesnis visuomenės supažindinimas su vertinimo rezultatais vyko tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu 2021 m balandžio 19 d., pirmadienį, 17:00. Aptarimo garso įrašas. Protokolas. Gautų pastabų įvertinimo pažyma.

Pasiūlymus ir pastabas galima teikti iki 2021-12-16:
PAV dokumentų rengėjui – VšĮ „Darnaus vystymosi centras“, A. Stulginskio g. 5-43, LT-01115 Vilnius, tel. +370 687 97 311, el. p. info@dvcentras.lt su kopija atsakingai institucijai.