parengta PAV ataskaita Kelmės raj.

PRANEŠIMAS

2021-03-08

apie parengtą UAB “Kelmės vėjo energija” vėjo elektrinių parko įrengimo Kelmės r. sav. Kukečių ir Liolių seniūnijose poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:
UAB “Kelmės vėjo energija”, Konstitucijos pr. 9-41, LT-09308 Vilnius, tel, +370 210 1297, el. p. kelmesvejas@gmail.com

Planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos rengėjai:
– VšĮ „Darnaus vystymosi centras“, A. Stulginskio g. 5-43, LT-01115 Vilnius, tel. +370 687 97 311, el. p. info@dvcentras.lt
– UAB „Archstudija“, Konstitucijos pr. 9-41, LT-09308 Vilnius, http://www.archstudija.lt/ tel. +370  5 210 1297, el. p. info@archstudija.lt.

Planuojama ūkinė veikla: 
UAB „Kelmės vėjo energija“ vėjo elektrinių parko įrengimas Kelmės r. sav. Kukečių ir Liolių seniūnijose

Planuojamos ūkinės veiklos vieta:
24-iuose žemės sklypuose Kelmės r. sav., Kukečių sen., Babiniškės k., Liolių sen., Šaupelkio k., Bulkų k., Aukštpamedžių k., Tarvainių k., Patarvainio k., Nirplių k., Ožkeliškės k., Laugalio k., Bazviečių k., Baldegių k., Padratvinio k., Einikių k., Paberžių k., Girinaičių k., Žilaičių k., Arozų k., Maneikių k.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:
Kelmės rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Šiaulių departamentas, Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos Šiaulių skyrius, Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. PAV subjektais taip pat kviečiami: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Kurtuvėnų, Tytuvėnų ir Dubysos RP direkcijos.

Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktinoje vietoje:
Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 706 62008, faks. (8) 706 62000, el. p. aaa@aaa.am.lt

Su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita galima susipažinti čia. 1 priedas neviešinamas dėl duomenų apsaugos. 2 priedas. 3 priedas. 4 priedas neviešinamas dėl duomenų saugos. 5 priedas. 6 priedas. 7 priedas neviešinamas, jame pateiktą informaciją galima rasti 5 priede. 8 priedas. 9 priedas. 10 priedas. 11 priedas. 12 priedas. 13 priedas. 14 priedas. 15 priedas.

Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas: Iki 2021-04-13 d. imtinai.

Pasiūlymus dėl PAV programos galima teikti:

PAV dokumentų rengėjui – VšĮ „Darnaus vystymosi centras“, A. Stulginskio g. 5-43, LT-01115 Vilnius, tel. +370 687 97 311, el. p. info@dvcentras.lt su kopija atsakingai institucijai.

Viešinimas:

Dėl su COVID-19 taikomų judėjimo ir renginių ribojimo reikalavimų, visuomenės supažindinimas su vertinimo rezultatais vyko tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu balandžio 12 d., pirmadienį, 17:00. Aptarimo garso įrašas. Protokolas. Gautų pastabų įvertinimo pažyma.

Pasiūlymų ir pastabų teikimo terminai baigėsi