Parengta PAV programa Telšių raj

PRANEŠIMAS

2020-09-17

apie parengtą UAB “Telšių vėjo parkas” vėjo elektrinių parko įrengimo Telšių r. sav. Degaičių ir Tryškių seniūnijose poveikio aplinkai vertinimo programą

 

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:
UAB “Telšių vėjo parkas”, Konstitucijos pr. 9-41, LT-09308 Vilnius, tel, +370 210 1297, el. p. telsiuvejas@gmail.com

Planuojamos ūkinės veiklos PAV programos rengėjas:
VšĮ „Darnaus vystymosi centras“, A. Stulginskio g. 5-43, LT-01115 Vilnius, tel. +370 687 97 311, el. p. info@dvcentras.lt

Planuojama ūkinė veikla: 
UAB „Telšių vėjo parkas“ vėjo elektrinių parko įrengimas Telšių r. sav. Degaičių ir Tryškių seniūnijose

Planuojamos ūkinės veiklos vieta:
26-iuose žemės sklypuose Telšių r. sav., Degaičių sen., Duobgirės k., Pielių k., Laukstėnų k., Medinių k. ir Tryškių sen. Žylaičių k., Kiršių k., Dūseikių k., Levenčių k.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:
Telšių raj. savivaldybės administracija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Telšių departamentas, Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos Telšių skyrius, Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktinoje vietoje:
Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 706 62008, faks. (8) 706 62000, el. p. aaa@aaa.am.lt

Su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa susipažinti galima čia. 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas. 4 priedas dėl duomenų apsaugos įstatymo reikalavimų neviešinamas.

Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas:
Pasiūlymų teikimo laikas yra pasibaigęs