Parengta PAV programa Alytaus raj.

PRANEŠIMAS

2020-06-04

apie parengtą UAB “Alytaus vėjas” vėjo elektrinių parko įrengimo Alytaus r. sav. Simno seniūnijoje poveikio aplinkai vertinimo programą

 

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:
UAB “Alytaus vėjas”, Svirnupio g. 10, LT-37450 Panevėžys, tel, +370 657 88187, el. p. alytausvejas@gmail.com

Planuojamos ūkinės veiklos PAV programos rengėjas:
VšĮ „Darnaus vystymosi centras“, A. Stulginskio g. 5-43, LT-01115 Vilnius, tel. +370 687 97 311, el. p. info@dvcentras.lt

Planuojama ūkinė veikla: 
UAB „Alytaus vėjas“ vėjo elektrinių parko įrengimas Alytaus r. sav. Simno seniūnijoje

Planuojamos ūkinės veiklos vieta:
21-ame žemės sklype Alytaus r. sav., Simno sen., Navininkų k., Gluosnininkų k., Angininkų k., Buktininkų k., Saulėnų k., Kolonistų k., Komisaruvkos k. Ponkiškių k., Kalesninkų k., Atesninkų II k.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:
Alytaus raj. savivaldybės administracija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Žuvinto biosferos rezervato direkcija, Metelių regioninio parko direkcija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Alytaus departamentas, Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos Alytaus skyrius, Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktinoje vietoje:
Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 706 62008, faks. (8) 706 62000, el. p. aaa@aaa.am.lt

Su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa susipažinti galima čia. 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas.

Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas:
Pasiūlymų teikimo laikas yra pasibaigęs