Parengtas SPAV apimčių nustatymo dokumentas Pakruojo raj.

Pranešimas 

2020-08-26

Apie parengtą vėjo elektrinių išdėstymo Pakruojo rajone strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentą

 Organizatorius: Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorius, Kęstučio g. 4, Pakruojis, tel. (8 421) 69090, el. p. savivaldybe@pakruojis.lt

Specialaus plano rengėjas: UAB „Kraštotvarka ir teritorijų planavimas“, Gvazdikų pr. 36, Vilnius, projekto vadovė Aušra Kitovienė, tel. (8 652) 08297, el. p. ausra.kitoviene@gmail.com

SPAV apimčių nustatymo dokumento rengėjas: VšĮ „Darnaus vystymosi centras“, A. Stulginskio g. 5-43, LT-01115 Vilnius, tel. +370 687 97 311, el. p. info@dvcentras.lt

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo: vietovės

Planuojamos ūkinės veiklos teritorija: Pakruojo r. sav., Pakruojo, Klovainių, Rozalimo, Linkuvos ir Pašvitinio seniūnijų teritorijos.

SPAV vertinimo proceso dalyviai: Aplinkos apsaugos agentūra, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Šiaulių departamentas, Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos Šiaulių skyrius, Pakruojo rajono savivaldybė.

Su atnaujintu SPAV apimčių nustatymo dokumentu susipažinti galima čia. Priedas Nr. 1.

Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas:
Pasiūlymų teikimo laikas yra pasibaigęs