Renginiai

    2014-05-09: Konferencija „Aplinkosauga automobilių versle“

2014 m. gegužės 8-10 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO (Laisvės pr. 5, Vilnius) I-osios specializuotos tarptautinės transporto priemonių detalių, remonto, aksesuarų, puošybos parodos „Automechanika 2014“ bei 10-osios tarptautinės logistikos, transporto ir ITS parodos „Transbaltika 2014“ metu Europos verslo ir inovacijų tinklas, veikiantis Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose (Vilniaus PPAR), gegužės 9 d. surengė konferenciją „Aplinkosauga automobilių versle“.

Šios konferencijos metu pagrindinis dėmesys buvo skirtas atliekų tvarkymo problemoms, su kuriomis susiduria automobilių verslas, aptarti.

Konferenciją vedė Liutauras Stoškus (Darnaus vystymosi centras)

    2014-02-27: Seminaras „2014-2020 m. ES finansinė parama – galimybė pagerinti Baltijos jūros būklę“

      2014 m. vasario 27 d. LR Užsienio reikalų ministerijos patalpose vyko Lietuvos gamtos fondo ir Darnaus vystymosi centro kartu su Užsienio reikalų ministerija organizuotas seminaras skirtas aptarti, kaip 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų parama geriausiai galėtų prisidėti prie Baltijos jūros būklės gerinimo bei tuo pačiu darnaus Baltijos jūros regiono vystymo, nekeliant grėsmės Baltijos jūros ekosistemai. 2013 m. II pusėje, Lietuvai  pirmininkaujant ES Tarybai, tvariam Baltijos jūros regiono vystymuisi  buvo skirta išskirtinai daug dėmesio – šiam strateginiam klausimui  aptarti organizuoti reikšmingi tarptautiniai renginiai, tokie kaip  4-asis Baltijos jūros regiono strategijos metinis forumas. Šio seminaro metu pagrindinis dėmesys buvo skirtas trims temoms:

      –  pagrindinių Baltijos jūrą reikšmingai įtakojančių ekonominių sektorių (žemės ūkio, žuvininkystės, energetikos ir laivybos) plėtros krypčių aptarimui;
      –  konfliktinių situacijų dėl ekonominių sektorių plėtros poveikio Baltijos jūrai identifikavimui ir galimų konfliktų sprendimo būdų aptarimui;
       – 2014-2020 metų finansinės paramos panaudojimo, ieškant poveikio Baltijos jūrai švelninimo sprendimų bei juos diegiant, aptarimui.

Daugiau informacijos apie renginio tikslus galite rasti čia.

 

       Seminaro metu buvo skaityti pranešimai:

       – Nerijus Zableckis (Lietuvos gamtos fondas), Ar paversime grėsmes galimybėmis? Baltijos jūros regiono plėtros scenarijai;

       – Dr. Romualdas Zemeckis (A.Stulginskio universiteto Aplinkos ir ekologijos institutas), Žemės ūkio raidos perspektyvos ir galimi aplinkosauginiai konfliktai;       

       – Robertas Staponkus (Lietuvos gamtos fondas), Žuvininkystės raidos perspektyvos ir galimi aplinkosauginiai konfliktai;      

       – Dr. Saulius Gulbinskas (Klaipėdos universiteto Jūrų mokslų ir technologijų centras),  Energetikos, laivybos ir uosto plėtros perspektyvos ir galimi aplinkosauginiai konfliktai; 

       – Daiva Semėninenė (Aplinkos apsaugos politikos centras), Jūros strategijos pagrindų direktyvos įgyvendinimas ir 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos veiksmų programos SPAV vertinimas;  

       – Justė Jarmulkaitė (LR Finansų ministerija), ES Baltijos jūros strategijos įgyvendinimas ES struktūrinių fondų lėšomis 2014-2020 metais.

       

Renginį rėmė Pasaulio gamtos fondas, Aplinkos ministerija, Finansų ministerija

Seminarą moderavo Liutauras Stoškus (Darnaus vystymosi centras).

 

 

    2013-11-(11-12): Baltijos jūros regiono strategijos 4-asis metinis forumas 

      2013 m. lapkričio 11-12 d. Vilniuje vyko ketvirtasis metinis ES Baltijos jūros regiono strategijos forumas, kuriame didžiausias dėmesys bus skiriamas jūrinės aplinkos, ekonominio augumo ir darbo vietų kūrimo temoms. Renginyje buvo aptariama, kaip aplinkos apsaugos aspektus integruoti į sektorines politikas ir kaip didinti regiono konkurencingumą, skatinti ekonominį augimą bei darbo vietų kūrimą, kartu taikant aplinkai draugišką politiką ir praktikas.

Ši renginio tema buvo pasirinkta neatsitiktinai. Baltijos jūra yra viena labiausiai užterštų jūrų pasaulyje ir beveik 100 mln. regiono gyventojų maitintoja. Tai uždara jūra su ribota vandens apykaita, todėl bet kokia jūros tarša turi ilgalaikį poveikį. Ypač daug žalos daro eutrofikacija, intensyvi žuvininkystė, šiukšlinimas, tarša naftos produktais bei kitomis pavojingomis cheminėmis medžiagomis.

Forume dalyvavo apie 600 dalyvių iš ES institucijų, regioninių organizacijų, nacionalinių valdžios institucijų, savivaldos, mokslo, verslo ir nevyriausybinių organizacijų atstovų. Renginio metu buvo keliami du pagrindiniai klausimai:

– Kaip kaip gerinti ekologinę Baltijos jūros būklę ir kartu kelti regiono konkurencingumą bei kurti naujas darbo vietas?

– Koks darnaus vystymosi modelis yra tinkamas regionui?

Darnaus vystymosi centras kartu su Pasaulio gamtos fondu (WWF), Aplinkos inžinerijos institutu (APINI) ir Įmonių socialinės atsakomybės ekspertų tinklu, o taip pat kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis organizavo vieną iš forumo seminarų skirtą ekonominiam augimui ribotų išteklių kontekste aptarti.

 

Lapkričio 11 d. seminaras: Ekonominis augimas ribotų išteklių kontekste. Scenarijai (WWF).

Seminaro tikslai;

Baltijos jūros raidos scenarijai ir galimybės. Pauli Merriman (WWF);

Nepalankios situacijos keitimas galimybe: verslo planas Baltijos jūraiFredrik Lind (BCG);

Apibendrinta seminaro medžiaga.

 

Lapkričio 12 d. seminaras: Ekonominis augimas ribotų išteklių kontekste. Subalansuota ekonomika (DVC, APINI, ĮSA ekpertų tinklas, Lietuva).

Seminaro tikslai. Heidrun Fammler (BEF);

Galimybės žemų anglies išmetimų ekonomikai Baltijos jūros regione. Valdur Lahtvee (SEI, Talino centras);

Energetikos politika ir inovatyvi demokratija. Frede Hvelplund (Alborgo universitetas).