parengtas UAB „Aušrinis“ ūkinės veiklos poveikio „Natura 2000“ teritorijoms vertinimas

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:
UAB “Aušrinis”, įmonės kodas 305966679, Subačiaus g. 1-1, 01302 Vilnius,  tel. Nr. +37065788187, el. p. ausriniovejas@gmail.com

Poveikio „Natura 2000“ vertinimo dokumento rengėjas:
VšĮ „Darnaus vystymosi centras“, A. Stulginskio g. 5-43, LT-01115 Vilnius, tel. +370 687 97 311, el. p. info@dvcentras.lt

Planuojama ūkinė veikla: 
UAB „Aušrinis“ iki 6 vėjo elektrinių parko įrengimas Biržų r. sav. Parovėjos seniūnijoje

Planuojamos ūkinės veiklos vieta:
Padvariečių k., Leitiškių k., Jasiškių k.

Atsakinga institucija, kuri priims išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio „Natura 2000“ teritorijoms:
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius, tel. (8-5) 272 3284, el. p. vstt@vstt.lt

Su dokumentu galima susipažinti galima čia

Pastabos ir pasiūlymai nėra teikiami.